Smärtteamet i Malmö

Här kommer inom kort en ny hemsida.
Läs om oss här nedan så länge!

Smärtteamet i Malmö

Vi är ett unikt Smärtteam bestående av läkare, kiropraktor, fysioterapeut, psykolog och kurator. Vi har arbetat sedan starten 2009 som Smärtteamet vid ABC Rehab och fått goda resultat.
Vår grundfilosofi är att varje patient ska bemötas individuellt. Under de 3 månader som behandlingen pågår kommer patienten vanligen att ha 30-36 individuella besök hos de behandlare som är knutna till smärtteamet.
Vi ser det som mycket viktigt att teamets medlemmar har ett likvärdigt synsätt när det gäller bemötande och behandling. Patienterna behandlas utifrån ett helhetsperspektiv och behandlingen är inriktad på både fysisk och psykisk rehabilitering.
Målsättningen är att patienten vid behandlingstidens slut ska ha kunskaper och verktyg som kan förbättra hans/hennes förmåga att hantera smärta, stress och andra upplevda påfrestningar i vardagen. Målet är också att öka arbetsförmågan om den är nedsatt.
Smärtteamets medlemmar träffas regelbundet för att följa upp och stämma av patienternas olika behandlingsplaner och vid behov justera dessa. Antalet besök hos respektive behandlare anpassas efter patientens behov.
Vår mottagning hittar du på Värnhem i Malmö, på Sallerupsvägen 5.

Om oss

Teamet består av Gun-Britt Lööf, Specialistläkare i allmänmedicin, företagshälsovård och smärtlindring; Teresa Tönisberg, Leg Psykolog; Elisabeth Ribnell, Leg Kiropraktor; Eva Jacobsson, Leg Fysioterapeut; Maria Schäfer, Leg Fysioterapeut / Sömnkonsult; Lisbet Lindskog, Administratör samt Charlotte Dahlström, Kurator och Verksamhetsledare

Kontakta oss för mer information

Charlotte Dahlström, Kurator och verksamhetsansvarig i teamet,
telefon 076-883 08 76 eller mail: charlotte@smartteamet.se